Pišite nam!Izobraževalno društvo Emperus zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke skrbno hranil in uporabljal samo z namenom izvajanja lastnih dejavnosti, uveljavljanja zakonitih interesov ter obveščanja o občasnih dogodkih. Izobraževalno društvo Emperus podatkov brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo predalo tretjim osebam, razen če je taka obveznost zakonsko opredeljena,  ravno tako pa teh podatkov ne bo predalo, prodalo ali zamenjalo z nobeno tretjo osebo.

Ostala določila v zvezi z varovanjem podatkov so na voljo tukaj.

 .