Splošni pogoji – prevajanje

Ti splošni pogoji veljajo od 01. 12. 2016 za vse prevajalske storitve, ki jih izvaja izobraževalno društvo Emperus.

Prevajalske storitve. Društvo lahko za naročnika opravlja tudi prevajalske storitve. Besedila je treba društvu posredovati na elektronski naslov društva, dostaviti osebno ali ga poslati v fizični obliki na sedež društva. Če je besedilo društvo posredovano v fizični obliki, društvo stranki v skladu z veljavnim cenikom zaračuna tudi njegovo digitalizacijo. Po prejetem naročilu se izvede prevod vzorčnega dela besedila (0,5 avtorske strani), ki ga društvo pošlje stranki v predogled. Ko stranka pisno potrdi ustreznost prevoda vzorčnega dela in potrdi naročilo s plačilom predračuna, se prične prevajati preostali del besedila.

Cena prevajalskih storitev. Cena prevajalskih storitev je podana na avtorsko stran (1500 znakov brez presledkov oz. 250 besed). Najmanjša obračunska enota je ena avtorska stran.

Število znakov in oblika besedila. Število znakov v prevodu se lahko razlikuje od števila znakov v izvirniku (običajno je teh pri prevodih v tuj jezik znakov več, pri prevodih v slovenščino pa manj). Če je v izvirniku preštevanje znakov omogočeno, se za končni obračun upošteva število strani v izvirniku, v nasprotnem primeru se upošteva število strani v prevodu (predračun je v tem primeru zgolj informativne narave). Če besedilo, ki je poslano v prevod, ni v ustrezni elektronski obliki (wordov dokument), se stranki zaračuna strošek pretvorbe v ustrezno elektronsko obliko v višini 10 % osnovne cene.

Dnevni učinek prevajalca. Dnevni učinek prevajalca je 6 avtorskih strani prevoda v slovenski jezik na dan in 5 avtorskih strani prevoda v tuji jezik na dan. Pri izračunavanju dnevnega učinka se ne štejejo dan prevzema in dan oddaje besedila, konec tedna ter prazniki.

Dodatek za nujne prevode. Dodatek za nujne prevode znaša 50 % cene, kadar je dnevni učinek prevajalca do 30 % večji od norme, kadar se prevod opravi čez vikend oz. praznik, in 100 % za zelo nujen prevod, kadar je dnevni učinek prevajalca za 60 % večji od norme. Dodatek za nujnost se lahko uveljavlja le v dogovoru z naročnikom prevoda.

Oblikovanje besedila. Če ta možnost ni omogočena samodejno, prevajanje zajema le osnovno oblikovanje besedila. Dodatne storitve v zvezi s prevodom (vstavljanje slik, izdelava tabel ipd.) se v skladu z dogovorom zaračunavajo dodatno.

Lektoriranje. Prevod za tisk se dodatno lektorira, stroški za lekturo pa se prištejejo k ceni prevoda. Besedilo se lektorira tudi na zahtevo naročnika. Lektoriranje besedila znaša od 15 % do 50 % osnovne cene prevoda, odvisno od zahtevnosti lekture.

Reklamacija prevoda. Končni prevod lahko zaradi neustreznosti reklamirate. Reklamacijo vam priznamo le ob pisnem potrdilu neodvisnega strokovnega prevajalca o neustreznosti prevoda.

Pridržujemo si vse pravice do sprememb programov, urnikov, cen, lokacij, dejavnosti in splošnih pogojev poslovanja.
 .