Izjava o zasebnosti in zbiranju osebnih podatkov (v nadaljevanju: Izjava) se nanaša na vse podatke, ki jih je uporabnik vnesem v obrazce na spletišču www.emperus.mozello.com in/ali na prijavnico ob vpisu na dejavnost in so posledično shranjeni v bazi podatkov Izobraževalnega društva Emperus.

Za potrebe izvajanja svojih dejavnosti društvo od uporabnikov pridobi osebne podatke, ki so običajno omejeni na ime in priimek, fizični in e-poštni naslov, telefonsko številko ter kraj bivanja, kadar je potrebno, pa utegnejo obsegati tudi druge informacije, nujne za zagotavljanje željene storitve. Te podatke uporabniki vnesejo v obrazec na spletni strani www.emperus.mozello.com/tecaji/prijavnica ali na prijavnico ob vpisu na posamezno dejavnost. Podatki se hranijo na območju Republike Slovenije in se ne iznašajo v druge države. Z izpolnjeno prijavnico in potrditvijo prijavitelji dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so jih navedli na prijavnici, za zgoraj opisani namen.

Upravitelj spletišča, Izobraževalno društvo Emperus, zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici na tečaj, v prijavi na e-obveščanje, oddanem povpraševanju ali elektronski prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom izvajanja lastnih dejavnosti, uveljavljanja zakonitih interesov ter obveščanja o občasnih dogodkih. Izobraževalno društvo Emperus podatkov brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo predalo tretjim osebam, razen če je taka obveznost zakonsko opredeljena,  ravno tako pa teh podatkov ne bo predalo, prodalo ali zamenjalo z nobeno tretjo osebo.

Za zagotavljanje kakovosti in učinkovitosti delovanja spletne strani društva le-ta lahko zbira tudi določene podatke o strojni in programski opremi vašega računalnika (npr. naslov IP, podatek o brskalniku, operacijskem sistemu, ime domene, dostopni čas in spletno mesto, s katerega ste prišli na naše spletišče). Spletna stran lahko zbira tudi podatke o straneh, ki jih naši obiskovalci obiščejo v okviru našega spletišča, vendar so ti podatki o obiskih identificirani zgolj kot statistični podatek in niso nikoli povezani z osebnimi podatki.

Uporabniki spletišča in koristniki storitev društva imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico do popravka, posodobitve ter začasne oziroma trajne prepovedi uporabe njihovih osebnih podatkov s strani Izobraževalnega društva Emperus. V primeru kakršnihkoli vprašanj v zvezi z zasebnostjo podatkov ali v primeru če želite podatke, ki ste jih vpisali na spletni strani www.emperus.mozello.com spremeniti, posodobiti ali izbrisati, nam pošljete elektronsko sporočilo z vsemi potrebnimi informacijami na naslov d.emperus@gmail.com.

Nepooblaščen vdor v sistem spletnega mesta

Zavedati se moramo, da je vdor ter nepooblaščen vpogled, kraja ali poškodovanje v vsebino strežnika, na katerem se nahajajo podatki, zbrani preko interneta, možen. Spletišče ne more nositi odgovornosti za izgubo podatkov, ki so posledica takih aktivnosti. Podatki, ki so nam zaupani, so zaščiteni na splošen način, ki ga ponuja programska oprema, s katero je sistem postavljen.
Vsak vstop v sistem izven utečenih ter ponujenih načinov, predvidenih za uporabnike spletišča, bomo prijavili na ustrezne naslove.

Vaša privolitev

Z uporabo naših spletnih strani uporabnik soglaša z objavljenimi določili. Občasno bomo ta določila lahko spremenili, o čemer vas bomo sproti obveščali preko naših strani. S prijavo na obveščanje, na dejavnosti društva in z uporabo spletne strani www.emperus.mozello.com se razume, da je uporabnik v celoti prebral, razumel in sprejel Splošne pogoje in to izjavo.

Datum zadnje spremembe: 25. 05. 2018

 .