Poslovna angleščina

Dandanes je poslovna angleščina neizogiben del vsakdanjika v podjetjih, ki poslujejo s tujino. Veščine, kot so pisanje e-sporočil, komunikacija po telefonu, priprava prezentacij, reševanje težav ... Vse to je nepogrešljivo pri opravljanju dela v tovrstnih podjetjih. Prav tako je ključnega pomena širjenje besednega zaklada, kar pomaga pri bolj suverenem sporazumevanju v različnih poslovnih situacijah. Usvojitev nekaj najpomembnejših sklopov besedišča poslovnega jezika pomembno pripomore k večji samozavesti pri pogovoru.

V poslovnem svetu ljudje opravljajo različne poklice, pri katerih jim zgoraj omenjene veščine pridejo zelo prav. Vseeno pa je vsako poklicno področje povezano s specifičnim besednjakom, ki ga velja natančneje izpiliti in si tako olajšati opravljanje dela v mednarodnem okolju. Angleški jezik lahko izboljšate na naslednjih področjih:


  • Bančništvo in finance
  • Kadrovska služba
  • Administracija
  • Pravo
  • Marketing in prodaja

Strokovna angleščina – zdravstvo in medicina

Tečaj angleščine za zdravstvene delavce je namenjen posameznikom, ki jih zanima možnost zaposlitve v drugih državah Evropske unije, saj je povpraševanje po tem kadru zelo veliko. Primeren je predvsem za srednje in diplomirane medicinske sestre/zdravstvenike, pa tudi za fizioterapevte, babice, farmacevte in druge zdravstvene strokovnjake. Utrdili boste znanje iz komunikacije s pacienti in stanovskimi kolegi iz tujine, prav tako boste lažje spremljali dosežke stroke v tujejezični literaturi.

Strokovna angleščina – gostinstvo in turizem

Delavci v turizmu vsakodnevno komunicirajo s tujimi gosti in poslovnimi partnerji, zato je zanje znanje tujih jezikov nepogrešljivo. Njim namenjen tečaj angleščine je zaradi tega zasnovan s poudarkom na komunikaciji in mehkih veščinah, ki jih zahteva delo s strankami. Tečaj priporočamo zaposlenim v hotelih in potovalnih agencijah, turističnim vodnikom, študentom turizma ter zaposlenim v gostinstvu.

airport, amsterdam, arrival

Strokovna angleščina – računalništvo in IT

V svetu računalništva in informacijske tehnologije se boste angleščini težko izognili; če pa že, boste prikrajšani za najnovejša spoznanja iz stroke, saj je angleščina pravi mednardoni jezik IT-ja. Tečaj je primeren za zaposlene v različnih segmentih te industrije – programerje, skrbnike sistema itd.

Angleščina - hitra dejstva

Ste vedeli, da je angleščina samo eden izmed najbolj popularnih jezikov na svetu? Kot materni jezik (s stališča števila naravnih govorcev) ni največji jezik, vendar pa je na zahodu najbolj razširjen tuj jezik, zato jo mnogi razglašajo za svetovni jezik (lingua franca). Vsekakor je zato angleščina jezik, ki se ga je vredno naučiti in si olajšati sporazumevanje z velikim delom sveta.

Jezik postane mednaroden in globalen zaradi ekonomske in vojaške moči naroda, ki ga govori. Angleščina torej ni postala globalni jezik zaradi kakšnih svojih posebnih strukturnih lastnosti ali pa zato, ker bi imela tako obsežno besedje ali ker bi v njej pisali klasiki (evropska klasična jezika sta bila latinščina in grščina). Angleščina si je s pomočjo širnega britanskega imperija zagotovila dober izhodiščni geografski položaj, vendar je status globalnega jezika dosegla šele v kombinaciji z gospodarsko prevlado ZDA od leta 1950 dalje.

Za brezplačne vaje iz angleškega jezika kliknite spodnjo sličico!
Dodatne vsebine

Zanimivosti

  • angleščina je najpogosteje uporabljani jezik Evropske unije;
  • okrog 360 milijonov ljudi govori angleščino kot prvi jezik, 400 milijonov kot drugi jezik, okrog 700 milijonov pa kot tuji jezik;
  • angleščina ni uradni jezik niti ZDA niti Avstralije;
  • Oxfordov slovar vsebuje kar 500.000 angleških besed.
 .