Slovenščina za tujce

Tečaj slovenščine in priprave na izpite iz slovenskega jezika se ne razlikuje od naših tečajev ostalih tujih jezikov. Namenjen je predvsem tujcem, ki se pripravljajo na izpite iz slovenščine kot tujega jezika, obiskujejo pa ga seveda lahko vsi, ki se želijo naučiti slovenščine. Vpišete se lahko tukaj.


 .